Då var det dags igen! Ditt företag behöver stärka upp organisationen och många rekryteringsprocesser står runt knuten. Men hur gör du egentligen för att se till att de nya medarbetarna frodas på er arbetsplats? Och hur säkerställer du att rätt kompetens plockas in utan att organisationen tappar i effektivitet? Svaret är enkelt – du rekryterar hela team!

Du kan arbeta agilt

En klar fördel med att rekrytera hela team är att du kan arbeta agilt. Börja med att välja ut den roll som ni tycker är mest kritisk att tillsätta med tanke på hur den interna situationen och marknaden ser ut. Analysera därefter vad kandidaten har för personlighet och vilka teamroller personen har fallenhet för. På Wise IT använder vi oss av ett verktyg som kallas för Talent Q när vi gör bedömningar som denna. Så fort den första personen har blivit rekryterad kan ni checka av de egenskaper ni redan säkrat upp inom teamet och fundera på vad som bör prioriteras härnäst.

Du kan skapa en bättre gruppdynamik

En viktig nyckel när du skapar framgångsrika team är att skapa en bra gruppdynamik. I en teamrekryteringsprocess kan du utvärdera och omvärdera kontinuerligt vilka egenskaper och kompetenser du behöver ta in. Dina medarbetare behöver nämligen komplettera varandra såväl kunskaps- som personlighetsmässigt. Efter några rekryteringar märker du kanske till och med att det finns behov av en helt ny tjänst – som du då kan ta hänsyn till i god tid – för att bygga ett komplett team.

Du kan säkra kompetens och rekrytera snabbare nästa gång

Väljer du att rekrytera ett team kan du också se till att kompetensen sprids ut mellan medarbetarna. På detta sätt minskar risken att ett stort kunskapsgap uppstår om en nyckelperson i teamet väljer att sluta på ditt företag. Du har dessutom redan stenkoll på vilka egenskaper som kommer att fattas när personen slutar. Detta kommer garanterat att snabba upp processen nästa gång du behöver anställa en person till teamet.

Att rekrytera hela team gör helt enkelt att du kan skapa rätt förutsättningar för gruppen att lyckas. De kompletterar varandra och kan därför fokusera på vad de gör bäst – vilket i slutändan gör att de snabbt bidrar till organisationens resultat!