IT Arkitekt

lösningsarkitekt ritar upp utveckling struktur

Det som är unikt för en IT-arkitekt i jämförelse med andra sorters arkitekter är att de måste ha kunskap och erfarenhet kring själva uppbyggnadsfasen av arkitekturen. Kraven som ställs på arkitekt-roller är oftast att de har jobbat inom ett visst ramverk eller språk då det praktiskt taget är omöjligt att visualisera en genomtänkt struktur utan att veta hur koden skrivs och hur de olika stacksen kopplas samman. Anledningen till att det inte skapats någon erkänd väg för att bli just IT arkitekt beror på att IT-branschen är i konstant förändring; inget år är sig likt och redan var femte år kan omständigheterna ha ändrats. I och med detta brukar vanligtvis IT-arkitekter börja jobba som specialister eller utvecklare för att sedan ändra riktning mot att bli arkitekt. Detta gör att karriärtrappan för IT-arkitekter fortfarande är väldigt diffus då det inte finns någon erkänd väg att gå mot att bli IT arkitekt. Dock så finns organisationen IASA som arbetar för att assistera IT-arkitekter i deras arbete. Utöver att bedriva certifieringar och konstituera nätverk, sätter de även standarder för de olika rollerna inom IT-arkitektur.

Vad gör en IT-arkitekt?

Rollen som IT-arkitekt kan vara oklar för många, även för de som jobbat inom branschen tidigare. Då IT-arkitekt rollerna oftast finns i företag med större utvecklarteam kan många stöta på IT-arkitekter i sitt arbete utan att veta vad för arbetsuppgifter de har och vilket ansvar de tagit på sig.

Om man ska förklara IT-arkitektens roll i en mening kan man säga att en IT arkitekt ansvarar för att kommunicera med kunder, produktchefer och utvecklare för att föreställa, forma och bygga upp inledande modeller som på sikt kan bli utvecklade och framtagna. Utöver detta måste IT-arkitekter konstant se till att gå igenom koden som helhet för att säkerställa att kvalitén håller en hög nivå samt att se till så att alla delar fungerar tillsammans. Under denna granskning överses olika faktorer som har med effektivitet att göra. Det kan exempelvis handla om att undvika komplexa lösningar och överflödig kod genom att alltid förespråka tydlighet och påminna om målsättningen.

Inriktningen av arbetsuppgifter beror helt på vilken roll IT-arkitekten har då de anställs för olika syften. Positioner som lösningsarkitekter, mjukvaruarkitekter, verksamhetsarkitekter och infrastrukturarkitekter är exempel på de olika benämningarna som används.

IT-arkitektens uppgifter

I uppbyggnadsfasen av ett projekt sker mycket kommunikation mellan de involverade. IT-arkitekten har då extensiva och återkommande konversationer med ledningsgrupper, produktchefer, marknadschefer och kunder för att säkerställa vad det önskade resultatet är kring projektet. Under denna tid bygger IT-arkitekten upp en modell där det framgår vilka språk som ska användas, hur alla komponenter ska implementeras samt hur de ska kopplas samman. Under denna fas krävs då även kommunikation med utvecklarteamet då arkitekten måste matcha teamets kompetens och storlek med den påtänkta modellen.

Då systemet eller produkten lanserats och är i användning måste IT-arkitekter se till att genomföra regelbunden granskning av systemets arkitektur. Detta innebär att koden måste undersökas och att alla olika komponenter kontrolleras. Oftast görs inte endast en version av ett system, därav måste arkitekten ständigt se över strukturen för att kunna anpassa sig till nya funktioner som ska läggas till eller andra förändringar som behövs göras i systemet.

Utöver dessa övergripande uppgifter arbetar IT-arkitekter ständigt med frågor som rör utvecklingen inom företaget. Dessa kan exempelvis handla om att skapa förenade utvecklingsstandarder genom de olika teamen, genomföra riskanalyser av arkitekturen, planera för framtida systemuppdateringar, forska kring nya teknologier etc.

Behöver du anställa en IT-arkitekt?

Det är inte många företag som fostrar sina egna IT arkitekter då detta är en lång process vilket skulle kräva att man hade flera års framförhållning till sina framtida projekt. Det kan hända att det är fördelaktigt för företag som arbetar inom just utveckling och därav vet att behovet av IT-arkitekter kommer att finnas internt. Dock så är dessa företag väldigt få och de flesta företagen har inte tillräckligt stora utvecklingsavdelningar med tillräckligt bred kompetens för att kunna vägleda utvecklare till rollen som IT-arkitekt.

Frågan om just ditt företag är i behov av en IT-arkitekt beror på flera olika faktorer. Den första frågan man behöver ta ställning till är vem eller vilka som har ansvaret för arkitekturfrågorna i nuläget. Om dessa personer tvingas nedprioritera andra viktiga uppgifter kan det vara värt att bedöma värdet av att anställa en IT-arkitekt. De mest betydande faktorerna som spelar roll i rekryteringen av en IT-arkitekt kan vara vilken typ av bransch, storlek av företag, storlek av utvecklarteamet och typen av slutresultat. Vill man exempelvis utveckla en webbsida är det oftast inte nödvändigt att anställa en IT-arkitekt medan ett företag med åtta olika utvecklarteam borde se över möjligheten att anställa flera olika IT-arkitekter.

Vi hjälper dig med rekryteringen

På grund av den komplicerade karriärvägen till rollen är antalet anställda IT-arkitekter relativt låg. Vilken i sin tur har gjort att efterfrågan av IT-arkitekter är större än dess utbud.  Kraven som ställs på IT-arkitekter är också väldigt höga vilket resulterar i att rekryteringen kan vara svår att få till. På Dev Search har vi flera års erfarenhet av att rekrytera IT-arkitekter och kan därför hjälpa till i processen för att rekrytera IT-arkitekter.

Vill du kontakta oss?

Är du intresserad av att anlita oss på Dev Search? Vi hjälper dig att rekrytera utvecklare inom backend och frontend, specialister inom DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter samt ledarroller som t.ex. CTO och utvecklingschef. Varmt välkommen att kontakta oss!