Rekrytera Javascript Specialister

Det främsta och mest logiska missförståndet man kan göra är att tro att Javascript och Java används tillsammans. Trots att Javascript i början utvecklades för att användas som ett komplement till Java har de idag minimala kopplingar till varandra. Idag används Javascript som ett stöd och komplement till HTML där den istället för att vara beroende av en kompilerare, helt och hållet körs genom webbläsaren. Då alltmer webbsidor blir dynamiska och nästintill alla webbläsare erbjuder support för Javascript har språket blivit väl eftertraktat vilket gjort att behovet av javascriptspecialister höjts.

Hur arbetar en Javascript Specialist?

I jämförelse med andra språk är Javascript relativt simpelt. Syntaxen är väldigt lätt att förstå då den är uppbyggd med stark korrelation till det engelska språket. Utöver detta byggs nästan aldrig javascript kod upp genom att specialister själva skapar upp funktioner, istället tar de hjälp av ett gränssnitt som kallas för the Document Object Model (DOM) vilken gör det möjligt för javascript språket att komma åt innehållen, strukturen och stilen av en webbsida. Detta gör även att mycket av koden redan är skriven då javascript specialisterna får möjligheten att arbeta.

Behöver du anställa en javascript specialist?

I dagens webbutveckling är det nästan omöjligt att bygga hemsidor utan någon sorts javascriptimplementation. Alla våra webbsidor, vare sig de presenteras på datorer eller mobila enheter, är idag dynamiska och interaktiva vilket gör javascript till ett naturligt val. Många webbsidor skapas idag genom tredje parter som erbjuder verktyg och gränssnitt för att skapa hemsidor utan att förstå sig på utveckling och kod. Dessa tjänster är ofta väldigt begränsade och även om man lyckas hitta en lösning kommer de på lång sikt vara mer värdefullt att anställa en javascript specialist som kan lösa precis det som man efterfrågar.

Vi på Dev Search har flera års erfarenhet av att rekrytera javascript specialister. Vår främsta kompetens ligger i att förstå oss på utveckling och då just javascript är det front end språk som är närmast till att vara objektorienterat har vi valt att fokusera på just dessa specialister.

Vill du kontakta oss?

Är du intresserad av att anlita oss på Dev Search? Vi hjälper dig att rekrytera utvecklare inom backend och frontend, specialister inom DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter samt ledarroller som t.ex. CTO och utvecklingschef. Varmt välkommen att kontakta oss!