Frontend Utveckling

Till skillnad från back-end är front-end det som användaren ser och interagerar med. Därav ställs mindre fokus på funktionalitet och mer på användarvänlighet. Allt från att hur en viss knapp är formad till hur många sidor en webbsida har klassas under front-end delen vilket gör att den ständigt måste ta ställning till den mänskliga faktorn. Allt som användare rör, ser eller generellt interagerar med skapar en upplevelse och om front-end delen lyckats har denna upplevelse varit tillräckligt bra för att användaren ska vilja komma tillbaka. Generellt sätt klassas front-end som en del av webbutveckling, det finns dock fall där applikationer och system är i behov av front-end utveckling för att förbättra upplevelsen för användare.

 

Vad gör en frontend utvecklare?

Trots att det idag finns flera program som förenklat processen för utformning av webbsidor är behovet större än någonsin för webbutvecklare. Gränserna för hur man kan designa en webbsida är idag oändliga och i och med detta krävs det alltid front-end utvecklare som har förmågan att förstå sig på koden som skrivs. Front-end utvecklare skriver sällan kod från ett tomt blad, oftast skapas en bas med hjälp av ett program eller så tar de hjälp av tidigare strukturer av kod de arbetat med för att sedan anpassa den efter behov. Front-end språk anses ofta vara de mer simplare språken, uppbyggda för att vara enkla att förstå. De är trots allt uppbyggda av back-end språk som det står mer om under Back-end delen.

Front End språk

Webbutvecklare arbetar som mest i tre olika språk; HTML, CSS och JavaScript. Alla tre språken uppfyller olika sorters funktioner som tillsammans bildar kompletta lösningar i form av webbsidor.

HTML utgör strukturen och är därmed den mest grundläggande delen av en webbsida. Den är förmodligen en del av varje hemsida som någonsin gjorts publik och är det språket som funnits längst inom front-end. Enkelt beskrivet är det HTML språkets uppgift att organisera strukturen och innehållet som sedan kommer att editeras och ändras av andra språk som exempelvis CSS. Med hjälp av s.k taggar förstår webbläsare hur innehåll ska presenteras medan andra dynamiska språk även tar del av taggarna för att justera specifika delar av innehållet.

CSS representerar det konstnärliga på webben, med hjälp av den befintliga strukturen som HTML målar upp används CSS för att mer specifikt kunna ändra utseendet på webbsidan. Med CSS kan hemsidor förändras helt och hållet då man kan göra justeringar som exempelvis färg, knappar, ljus, skuggor, inramningar och så vidare. Användningen av CSS har blivit större vilket lett till att det idag finns flera compilers som förenklar användandet av CSS språket.

Det tredje språket som används inom front-end står till mestadel för funktionalitet och är till skillnad från de två övriga inte ett exklusivt front-end språk. JavaScript är snarare klassat som ett back-end språk med användning inom front-end. Med hjälp av JavaScript kan funktioner implementeras i webbsidor utan att webbläsare behöver kommunicera med back end delen. Detta har gjort det möjligt för utvecklare att skapa snabba och effektiva lösningar för webbsidor utan att behöva bygga ett extensivare system. Till exempel är det genom JavaScript vi kan presentera videofilmer på hemsidor eller att vi kan använda den automatiska skrollen.  Behovet av just Javascript-specialister är stort och är nåt vi på DevSearch har stor erfarenhet av.

Är du i behov av en Frontend utvecklare?

Kraven som ställs på front end utvecklare är relativt annorlunda till skillnad från övriga utvecklar roller. Front end utvecklare måste ha ett mer kreativt tänk och ständigt testa nya tillvägagångssätt för att skapa innovativa lösningar. För att hitta rätt frontend utvecklare är det därför viktigt att utöver deras tekniska kompetens även räkna med kunskaper inom design, kommunikation och kreativitet. Vi på Dev Search har länge rekryterat frontend utvecklare och är specialister på att hitta just den perfekta blandningen av kommunikation- och utvecklingskunskaper hos frontend utvecklare. Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess eller har du någon fråga kring frontend utvecklare i allmänhet, hör av dig i formuläret nedan.

Vill du kontakta oss?

Är du intresserad av att anlita oss på Dev Search? Vi hjälper dig att rekrytera utvecklare inom backend och frontend, specialister inom DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter samt ledarroller som t.ex. CTO och utvecklingschef. Varmt välkommen att kontakta oss!