Rekrytera .NET utvecklare

.net är en open-source plattform som skapats av Microsoft där flera olika sorters system kan utvecklas. Inom denna plattform kan utvecklare använda sig av flera språk som exempelvis C#, F#, Visual Basic men även inom olika sorters stacks som exempelvis ASP.NET, WPF och WinForms. Man kan säga att .NET plattformen är Microsofts svar mot Java plattformen där den största skillnaden är att .NET plattformen blivit standardiserad enligt en erkänd specifikation som kallas för common language infrastructure.

Fördelen med .net plattformen är att man kan använda den till en rad olika syften. Allt ifrån stora content system till webbutveckling till mobila applikationer. Då flera företag redan använder microsofts produkter för deras informationsflöden, mail etc brukar det vara passande att fortsätta använda deras utvecklar produkter. Den största skillnaden i hur .net ramverket fungerar i själva exekveringsprocessen är att .net kompileraren producerar en ihopsättning av data som sedan körs av själva ramverket medan den klassiska processen sker genom att kompileraren producerar en färdig binär kod som kan exekveras av själva operativa systemet.

Behöver du anställa en .NET utvecklare?

På grund av .NET plattformens enormt breda användning, kan det vara svårt att specificera vilka kunskaper men värdesätter hos en .NET utvecklare. En sak som är säker är att en .NET utvecklare ska känna sig säker inom back end utveckling och ha en stabil förståelse kring objektorienterat språk. Vid en rekrytering av en .NET utvecklare kan det vara fördelaktigt att specifiera vilket ramverk utvecklaren ska arbeta inom, vilket språk som ska skrivas samt vilket resultat som förväntas nå. Enskilt specifika specialister inom exempelvis C#, MapReduce eller ASP.NET sökes ofta med fokus på deras starka sida, dock så förväntas ofta .NET utvecklare ha en grundläggande kännedom kring flera utav de olika delarna som utgör .NET plattformen. Till exempel förväntas erfarenhet inom windows olika operativsystem, Microsoft Exchange Server, SQL/NoSQL databaser, Javascript, XML och även VB.NET som var det officiella språket i den tidigare ASP.NET versionen.

På Dev Search jobbar vi kontinuerligt med rekrytering av .NET utvecklare. Vi har erfarenhet av hela .NET plattformen samt den utveckling den tagit de senaste åren. Vi hjälper dig som vill anställa .NET utvecklare att specificera vad det är du behöver och hjälper dig sedan att hitta rätt personer för jobbet.

Vill du kontakta oss?

Är du intresserad av att anlita oss på Dev Search? Vi hjälper dig att rekrytera utvecklare inom backend och frontend, specialister inom DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter samt ledarroller som t.ex. CTO och utvecklingschef. Varmt välkommen att kontakta oss!