Rekrytera Javautvecklare

utvecklare kopplar hårdvara servers

Likt andra utvecklare arbetar java utvecklare generellt med flera olika uppgifter samtidigt. De kan ena stunden testa en skriven kod medan de den andra stunden kan fokusera på att hitta nya sätt att implementera nya moduler. Man kan bryta ner sättet de arbetar i till en process som innehåller de mest övergripande uppgifterna för en java utvecklare. Denna process är utmärkande för utvecklare i allmänhet och kallas därför Software Development Life Cycle (SDLC). Processen ser lite olika ut beroende på vad som prioriteras på respektive företag men de mest övergripande delarna kan presenteras på fyra steg. Dessa fyra stegen är samling av krav, utveckling, test och slutligen utförande.

Hur arbetar Java Utvecklare?

I det första skedet spenderar utvecklaren tid på att kommunicera med chefer och kunder för att skala ner vad som verkligen behöver göras. Beroende på vilken position javautvecklaren har i teamet är denna del olika stor, en lead javautvecklare har exempelvis mycket större ansvar till att samla ihop denna information till skillnad från en renodlad javaspecialist. I denna del pratar även teamet ihop sig för att bestämma hur tidplanen ser ut samt vem som ska arbeta med vad, man brukar kalla denna information course of action. I denna del tar lead utvecklaren hänsyn till alla åsikter inom teamet för att utforska potentiella lösningar eller förbättringar till hur planen ska se ut.

I det första skedet ingår även designen som formats av alla krav. Detta betyder att utvecklingsteamet ritar upp en plan för hur alla delar ska fungera samt hur alla krav kommer uppfyllas. Denna del brukar ofta tas i ansvar av en IT-Arkitekt som genom att samla ihop information ritar upp en struktur för hela projektet och systemet. Gemensamt tar man sedan fram en design specifikation som har utförlig information kring hur all kod ska se ut samt hur den ska sammanspela. Det är viktigt för utvecklarna i denna del att se till så att alla intressenters åsikt räknas in i designen.

I det andra stadiet sätter teamet igång med att utveckla. Vid det här laget har förmodligen alla fått sina uppgifter och vet specifikt vilken sorts kod de ska utveckla. Detta stadiet kan ibland ta lång tid då utvecklingen kräver att man steg-för-steg skapar alla klasser och alla olika lager av kod. Trots detta ska denna del vara den mest simpla då all problematisering blivit löst under design delen. Detta beror självklart på hur utförligt design delen genomförts då komplikationer lätt kan uppstå om design specifikationen utelämnat viktiga delar. Det är i denna fas som java utvecklarnas kompetens kommer till användning och oftast till denna fas som specialister anställs för.

I det tredje steget går utvecklarteamet in i en fas där de fokuserar på testning. Detta innebär att man prövar så att koden inte ger några syntax eller error resultat och att allt körs smidigt. Ofta kräver detta en grundlig genomgång då användare kan använda system på flera olika sätt, därav måste utvecklarna sätta sig in i användarnas roll för att pröva systemet på alla möjliga sätt. Buggar och defekter finns alltid i system och detta steg finns för att minimera dessa. Ofta finns specifika testare som endast utför denna arbetsuppgift då den är väldigt viktigt för att förebygga fel i systemet.

I det fjärde och sista steget sätts systemet igång på riktigt vilket innebär att mycket information och utveckling måste flyttas till den verkliga plattformen. Då denna plattform ska vara aktiv och fungerande för användarna spenderar utvecklarna mycket tid på att ändra och justera delar av koden för att den ska bli anpassad till den nya miljön. Ofta görs denna del stegvis d.v.s att olika funktioner sätts igång var för sig.

Användningsområden

Just Java språket används oftast i större system och är därav relevant för stora företag som ska bygga långsiktiga mjukvaror. Finansbranschen använder till mesta del system som är uppbyggda genom Java då språket erbjuder dynamiska lösningar som kan ta tillhanda stora mängder av information. De allra största investeringsbolagen som Goldman Sachs, Barclays, Citigroup etc använder sig av Java i sina trading system. Men till dessa system har de på senaste åren implementerat andra funktionaliteter genom Java som underlättat investerarnas dagliga arbete. Detta kan exempelvis vara system som hjälper till med alla kontrakt som skriver på eller system som underlättar all datalagring. Större webbapplikationer som kopplar samman användarvänliga gränssnitt med sina interna databaser använder ofta sig av java för att bygga sammanhängande system. Dessa webbapplikationer används ofta av myndigheter, sjukvård och försäkringsbolag då det är fördelaktigt att kunna interagera med användarna i samma system som alla data lagras inom.

Vill du kontakta oss?

Är du intresserad av att anlita oss på Dev Search? Vi hjälper dig att rekrytera utvecklare inom backend och frontend, specialister inom DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter samt ledarroller som t.ex. CTO och utvecklingschef. Varmt välkommen att kontakta oss!