Apputveckling

En av de områden som växer snabbast inom utveckling just nu är definitivt mobilutvecklingen. I och med att smartphones och andra gadgets blivit mer tillgängliga har behovet av applikationer och system som är anpassade efter mobila enheter ökat betydligt. Många utvecklare har insett detta och gått över från att vara renodlade back-end utvecklare till att specialisera sig mot mobila enheter. Trots att det finns flera aktörer inom den mobila markaden, är det två styckna som äger den större andelen. Android och iOS utgör idag över 95% av den totala marknaden och är därför det självklara valet för de flesta företagen.

I denna sida förklarar vi vad en mobil utvecklare gör och vilken position den tar jämte mot andra utvecklare. Vi går även igenom hur ni som företag ska utvärdera om ni har behov av en mobil utvecklare samt hur ni ska göra för att lyckas anställa en.

Vad arbetar Mobila utvecklare med?

Runt 2008 då apple och android-baserade företag började lansera smartphones tog mobilutvecklingen fart på riktigt. Tidigare hade denna avgrening av utveckling funnits i mindre utsträckning då de mobila enheterna begränsat möjligheterna. Det initiala sättet att utveckla applikationer på apple och android enheter försågs då av respektive företag; Apple med deras operativa system iOS skapade system som kallades för Xcode och Objective-C medans Android skapade en SDK plugin som kopplades till språken Eclipse, Netbeans eller Java. Idag ser branschen annorlunda ut och mobila utvecklare kan arbeta i nästan alla språk som finns inom webbutveckling.

Ett vanligt språk inom iOS är idag Swift, vilket är ett effektiviserat språk som apple skapade specifikt för iOS utveckling. Android har kvar sina språk men har istället lanserat en programvara som förenklar processen av att programmera till android enheter. Java är fortfarande det mest använda språket även fast C fortfarande är ett officiellt språk. Det som är viktigt att förstå inom mobilutveckling är att de olika enheterna är helt olika att arbeta inom, att göra en applikation till de båda operativa systemen kräver helt olika kompetenser då man arbetar i andra språk, ramverk och paradigmer. Trots så är det ofta fördelaktigt att arbeta inom de ursprungliga språken som erbjuds av de operativa systemen då man oftast får till effektiva lösningar för användare samt att man vid justeringar når åt problemen direkt utan att behöva redigera genom flera lager.

Anpassade ramverk

Ett annat alternativ är idag att använda specifika ramverk och verktyg för att bygga applikationer över de båda operativa systemen. Dessa ramverk kan erbjuda enklare och snabbare uppbyggnad av system men kan dock skapa otydlig kod som sedan kan vara svår att vidare utveckla. Det finns flera av dessa ramverk som specialiserar sig på olika sorters applikationer. Till exempel finns Xamarin Tools som skapar en abstrakt överliggande C# kod som kan implementeras på både iOS och android. PhoneGap är ett annat alternativ som genom Javascript APIs gör det möjligt för applikation att ta del av enhetens system. Detta betyder att man likt användandet av Javascript inom webbutveckling tar hjälp av webbläsare för att bygga upp funktioner. På grund av detta är det smidigt för webbutvecklare att välja denna väg då det inte kräver att de lär sig nya språk, dessvärre blir dessa applikationer väldigt begränsade då de konstant behöver köras genom webbläsare.

Vill du kontakta oss?

Är du intresserad av att anlita oss på Dev Search? Vi hjälper dig att rekrytera utvecklare inom backend och frontend, specialister inom DW/BI-databas, mjukvaruarkitekter samt ledarroller som t.ex. CTO och utvecklingschef. Varmt välkommen att kontakta oss!